Paolo Anchisi & Dree Hemingway LOVE so much

Paolo Anchisi & Dree Hemingway in LOVE magazine

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaPaolo Anchisi & Dree Hemingway shot by Bruce Weber for LOVE magazine

Paolo Anchisi & Dree Hemingway in LOVE magazine

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAOH MAMMA!

Paolo Anchisi & Dree Hemingway in LOVE magazine

Paolo Anchisi & Dree Hemingway in LOVE magazine

Paolo Anchisi & Dree Hemingway in LOVE magazine

Paolo Anchisi & Dree Hemingway in LOVE magazine

AAAAAAAAAAAAAAAAPOOR BOY

2 comments: